Teatr Muzyczny Adria w Koszalinie zaprasza na casting do nowego musicalu „Era Rocka” („Rock of Ages”)!  

Szukamy wokalistek, wokalistów, aktorek i aktorów do ról pierwszo i drugoplanowych a także do zespołu aktorskiego.

Premiera planowana jest na 27 września 2024 roku (reżyseria: Kacper Wojcieszek)

 Próby zaczynają się w lipcu 2024 roku.

PRZESŁUCHANIA:

ETAP I Precasting online:

Prosimy o wysłanie nagrań video za pośrednictwem serwisu YouTube – link do dowolnie wybranych i wykonanych piosenek w klimacie rockowym. Jedna z piosenek obowiązkowo w języku polskim, druga w języku polskim lub angielskim. Mile widziany zróżnicowany repertuar (ballada i energiczny utwór). 

Na nagrania, kartę zgłoszenia i CV czekamy do 1 marca 2024r. 

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: casting@teatradria.pl

2 marca osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną poinformowane drogą mailową oraz otrzymają materiały do przygotowania na casting stacjonarny.

ETAP II Casting stacjonarny:

Przesłuchania odbędą się w dniu 25 marca 2024r. od godziny 10:00

w siedzibie Teatru Muzycznego Adria w Koszalinie, ul. Grunwaldzka 8-10.

Przesłuchania stacjonarne:

  • dla aktorek-wokalistek / aktorów-wokalistów będą składać się z części wokalnej, aktorskiej oraz  choreograficznej.

ZGŁOSZENIA

Pisemne zgłoszenia (CV z jednym zdjęciem i numerem telefonu kontaktowego) oraz podpisaną zgodę na utrwalanie podczas przesłuchań wizerunku i głosu oraz ich wykorzystanie (wzór zgody stanowi dwie ostatnie strony poniższego dokumentu; należy je wydrukować i podpisać).

Dokumenty i nagrania prosimy przesyłać:

1. e-mailem na adres: casting@teatradria.pl (w tytule maila należy podać IMIĘ i NAZWISKO – ERA ROCKA)

Lista uczestników z wyznaczoną kolejnością przesłuchania ukaże się na stronie internetowej Teatru w dniu 20 marca 2024r. po godzinie 14:00.

Kandydaci zostaną wpisani na listę na podstawie złożonych w terminie pisemnych aplikacji. Organizator zastrzega sobie możliwość wstępnej selekcji kandydatów na podstawie otrzymanych  dokumentów. Braki formalne (np. brak numeru telefonu lub zdjęcia, brak podpisanej zgody itp.) mogą być podstawą do odrzucenia zgłoszenia. Teatr nie zwraca poniesionych kosztów uczestnikom castingu za dojazd, nocleg oraz wyżywienie.

Życzymy powodzenia! Teatr Muzyczny Adria

KARTA-ZGŁOSZENIA-ERA-ROCKA – DO POBRANIA

Menu