Teatr Muzyczny Adria zaprasza na III Ogólnopolski Festiwal Piosenki Musicalowej ADRIA 2024.

Naszą misją jest szerzenie formy sztuki jaką jest musical i stałe pozyskiwanie miłośników tego gatunku. Mamy nadzieję, że nasz Festiwal na stałe zapisze się na mapie kulturalnej Pomorza Zachodniego i wspólnie stworzymy coroczną tradycję spotkań przy najpiękniejszych utworach musicalowych.

Liczymy, że spotkamy się w licznym gronie, a udział w III Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Musicalowej będzie dla Was nie tylko sprawdzianem Waszego talentu, ale także fantastyczną okazją do zdobycia nowych doświadczeń i wrażeń artystycznych. Życzymy Wam, żeby czas spędzony w Teatrze Muzycznym Adria był wypełniony szczęściem,  uśmiechem i dobrą zabawą. Niech właśnie u nas spełnią się Wasze marzenia, a pasja do muzyki  stanie się nieodłącznym elementem Waszego życia.

Życzymy powodzenia!

Dyrekcja Teatru Muzycznego Adria

REGULAMIN III EDYCJA – do pobrania

KARTA ZGŁOSZENIA – do pobrania

W Festiwalu biorą udział soliści od 15 do 35 roku życia. O wieku uczestnika decyduje rok urodzenia.

Festiwal odbędzie się 24 oraz 25 sierpnia 2024r.

24 sierpnia – przesłuchania w siedzibie Teatru Muzycznego Adria
25 sierpnia – koncert finałowy i wręczenie nagród

 

I etap: kwalifikacje

Zgłoszenie udziału w Festiwalu polega na:

  • przesłaniu na adres e-mail Organizatora karty zgłoszenia dostępnej do pobrania na stronie www.teatradria.pl  (w zakładce „III Ogólnopolski Festiwal Piosenki Musicalowej ADRIA 2024”), wraz z podpisanymi zgodami.
  • przesłaniu nagrania audio w formacie MP3 lub audio-video w formie linku (np. poprzez YouTube) z zapisem wykonania jednej piosenki musicalowej w języku polskim lub angielskim (nagranie należy podpisać imieniem i nazwiskiem Uczestnika). Nagranie powinno być wykonane bez montażu tj. obróbka, mastering, strojenie etc. 
  • Zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 1 sierpnia 2024r. r. pod adresem mailowym festiwal@teatradria.pl

Wszystkie prawidłowo przesłane zgłoszenia otrzymają potwierdzenie mailowe o uczestnictwie w eliminacjach oraz informację o tym, czy zgłoszenie zostało zakwalifikowane do etapu II.

Lista kolejności przesłuchań, osób zakwalifikowanych do Festiwalu zostanie ogłoszona przez Organizatora na stronie internetowej www.teatradria.pl oraz na oficjalnym profilu Facebook Teatru Muzycznego Adria w dniu 3 sierpnia 2024 roku.

Uczestnik zakwalifikowany do Festiwalu zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od daty poinformowania o zakwalifikowaniu się do etapu II  wpłacić akredytację w wysokości 120,00 zł od osoby na konto Organizatora:

Teatr Muzyczny Adria Sp. z o.o. nr konta: 33124037121111001122201548

z dopiskiem: III Ogólnopolski Festiwal Piosenki Musicalowej ADRIA, imię i nazwisko Uczestnika.

Brak wpłaty jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w Festiwalu.

II etap: przesłuchania na żywo

Przesłuchania konkursowe odbędą się  24 sierpnia 2024 r. w siedzibie Teatru Muzycznego Adria (ul. Grunwaldzka 8-10, Koszalin).

Uczestnicy zakwalifikowani do Festiwalu prezentują jeden utwór nadesłany w zgłoszeniu – uwaga – nie ma możliwości jego zmiany. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zaprezentowania jednego utworu w języku polskim lub angielskim.

Do prezentacji konkursowej podczas przesłuchania festiwalowego zostaną wykorzystane podkłady do wybranych utworów (zapisane w formacie MP3) przesłane w nieprzekraczalnym terminie do 15 sierpnia 2024 r. na adres: festiwal@teatradria.pl

Półplayback nie może mieć dogranych chórków. Całość prezentacji nie może przekraczać 6min.

Rozpoczęcie przesłuchań konkursowych zaplanowane jest od godz. 11:00

III etap: koncert finałowy laureatów Festiwalu

Koncert Finałowy odbędzie się 25 sierpnia 2024r.  Rozpoczęcie koncertu przewidziane jest na godz. 16:00.

Laureaci wszystkich nagród mają obowiązek nieodpłatnie wziąć udział w Koncercie Finałowym. Odmowa udziału w powyższym koncercie oznacza rezygnację Laureata z nagrody.

W Koncercie Finałowym wystąpią: Laureaci Festiwalu oraz Jurorzy Festiwalu.

 

NAGRODY:

1 miejsce – 1200zł

2 miejsce – 800zł

3 miejsce – 500zł

Jury przyznać może także Wyróżnienia oraz nagrody specjalne (udział  produkcji Teatru Muzycznego Adria)

ORGANIZATOR:

PATRONAT MEDIALNY:

Menu