REGULAMIN TEATRU MUZYCZNEGO ADRIA

z siedzibą w Koszalinie (75-241), ul. Grunwaldzka 8-10

Postanowienia ogólne:
1. Prosimy o przybycie do Teatru odpowiednio wcześniej. Spóźnieni Widzowie nie zostaną wpuszczeni na widownię, aż do przerwy. Po przerwie będą mogli zająć miejsca wyznaczone na biletach. Jeżeli w wydarzeniu nie została przewidziana przerwa, Obsługa Widowni nie wpuszcza na widownię spóźnionych Widzów. Spóźniony Widz nie otrzymuje zwrotu pieniędzy za bilet, nie przysługuje Mu również jego wymiana.
2. W trakcie spektakli obowiązuje zakaz fotografowania, filmowania oraz rejestracji dźwięku. Widzowie nie przestrzegający zakazu zostaną przez Obsługę wyproszeni z sali. W takich przypadkach nie przysługuje zwrot należności za zakupiony bilet ani jego wymiana.
3. Osoby  przebywające  na  widowni  zobowiązane  są  do  wyłączenia  sygnałów  w  telefonach komórkowych  i   innych   urządzeniach   emitujących   sygnały dźwiękowe.
4. Osoby nietrzeźwe nie będą wpuszczane na widownię. Do Teatru nie można wnosić ani spożywać własnego alkoholu.
5. Na widowni obowiązuje absolutny zakaz spożywania jedzenia.
6. Na terenie Teatru obowiązuje całkowity zakaz palenia.
7. Widzowie, którzy nie zastosują się do powyższych zakazów, zostaną wyproszeni z widowni bez prawa ubiegania się o zwrot środków za bilety.
8. Dyrekcja Teatru zastrzega sobie możliwość zmiany repertuaru i obsady.
9. W razie zaistnienia siły wyższej, zdarzeń losowych niezależnych od Teatru Muzycznego Adria np. decyzji władz o odwołaniu imprez kulturalnych, w szczególności z uwagi na żałobę narodową, lub decyzji władz o zamknięciu teatrów – zakupione bilety i vouchery nie podlegają zwrotowi lecz zamianie na inny termin lub inny spektakl w nowym terminie.
10. W przypadku odwołania imprezy kulturalnej z powodów epidemicznych, które stanowią niezawinioną niemożliwość spełnienia świadczenia, jeśli do odwołania wydarzenia doszło po wejściu w życie specustawy COVID wówczas obowiązek zwrotu Widzowi pieniędzy wydłuża się o 180 dni (por. art. 15 zp ustawy). Teatr przewiduje również możliwość zaproponowania innego terminu wydarzenia.

Rezerwacja i zakup biletów:
1. Teatr Muzyczny Adria nie prowadzi rezerwacji telefonicznych ani mailowych. Jedyną formą rezerwacji wybranych miejsc jest zakup w kasie Teatru lub drogą internetową (portal kupbilecik.pl)
2. W przypadku odwołania spektaklu Widz może otrzymać zwrot pieniędzy za zakupiony bilet w kasie Teatru (na podstawie biletu i paragonu) lub zamienić bilet na spektakl wystawiany w innym terminie. W przypadku biletów zakupionych przez portal kupbilecik.pl zwrot lub wymiana na inny termin odbywa się wyłącznie za pośrednictwem platformy kupbilecik.
3. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi ani wymianie jeśli spektakl odbywa się zgodnie z planem. Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów, ponieważ nie ma możliwości zwrotu biletów i żądania zwrotu pieniędzy, chyba, że Wydarzenie zostało odwołane lub przełożone. Powyższe nie narusza praw konsumenta, zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.).
4. Podczas zakupu biletów prosimy o poinformowanie pracownika kasy biletowej, jeżeli Widz jest osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim. 
5.  Dostępne formy płatności w Kasie Teatru:
a) gotówka lub karta
6. Na życzenie klienta wystawiamy Fakturę VAT (prosimy o informację przed dokonaniem płatności w Kasie)
7. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Vouchery:
1. Zakupu Voucher podarunkowego można dokonać w Kasie Teatru.
2. Cena vouchera zależy od wybranego przedstawienia, na który dokonywany jest zakup.
3. Voucher można wymienić na bilet:
a) w kasie teatru nie później niż na 4 dni przed wybranym spektaklem na podstawie wcześniej dokonanej rezerwacji telefonicznej lub mailowej, zgodnie z zapisem na voucherze.
4. Za niewykorzystany voucher Teatr Muzyczny Adria nie zwraca pieniędzy.
 W przypadku odwołania spektaklu, na który była rezerwacja Vouchera, Teatr Muzyczny Adria zobowiązuje się zaproponować bilety na ten sam tytuł grany w innym terminie.

Menu